Výprava RFA Karviná na semináři FAČR

V období 7.-9.1.2019 se členové realizačního týmu zúčastnili pravidelného semináře pořádaného FAČR v Bedřichově na téma vyhodnocení dosavadního působení RFA FAČR, zavádění nových trendů a forem v práci s talentovanou mládeží.

Ve třech dnech plných prezentací, diskuzí, otázek a odpovědí se členové všech akademií, společně se spolupracujícími kluby Spartou a Slávií, navzájem obohacovali o zkušenosti a získávali podněty a výzvy do další práce. Tato již poněkolikáté konaná akce přispívá k ještě většímu zkvalitnění nejen tréninkového procesu v akademiích.