Prosincové bodování pokojů

Jak se naši akademici vypořádávají s plněním základních povinností na internátu? Přinášíme  tabulku  s prosincovým bodováním ve kterém se doráží  pořádek na pokojích a osvojení si základních návyků žáka.