Proběhla velká prezentace

Ve středu 27. března 2019 proběhla v prostorách restaurace na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích prezentace režimu a fungování RFA pro žáky ročníku 2006 a jejich rodiče.

V bezmála dvouhodinovém programu měli zúčastnění možnost shlédnout videa z praktického fungování RFA MSK, doplněna výkladem členů realizačního týmu akademie.

Jako hosté vystoupily osoby podílejících se na fungování RFA celorepublikově, za FAČR pí. Marta Boučková, p. Karel Poborský a p. Jiří Kotrba, za Nadační fond RFA MSK p. Karel Kula a p. Daniel Havlík, za ZŠ Bohumínská její ředitel Marek Sládeček.

Všichni hosté konstatovali, že myšlenka navýšení počtu přijatých uchazečů a fungování na dvou místech v Moravskoslezském kraji, v souvislosti s počtem šikovných žáků se zájmem o vstup do RFA MSK, se jeví jako ideální varianta. Podpoří i pozici klubů v regionu, které s talentovanými hráči výborně pracují.

V diskuzi byly rodičům zodpovězeny dotazy týkající se režimu i dalších okolností fungování RFA.

Děkujeme rodičům za jejich početnou účast a těšíme se na další spolupráci.