Anglická slovíčka 23. lekce

Nové fráze do akademické olympiády v angličtině na tento týden . 


 

 

23. lekce

don’t quitInsist that a teammate to continue to fight hard for a ball.
nepřestávejTrvat na tom, aby spoluhráč trvdě bojoval o míč.
ballA player who is not directly covered by a defender yells for his teammate to pass the ball to him. 
“přihraj”Hráč, který není přímo pokrytý bránícím hráčem řve na své spoluhráče aby mu přihráli míč. 
be safePlayer, often the goalkeeper, is telling their teammate, usually a defender, to put the ball out of bounds.
kopni to do autuHráč, často brankár, tím říká spoluhráči, většinou obránci, aby odkopl míč do zámezí. 
centerSend the ball in the air or on the ground to the middle of the field. 
centrPošli míč vzduchem nebo po zemi na střed hřiště. 
here we goEnthusiastic request to get the entire team to transition into attack.
jdeme do nichZvolání aby celý tým přešel do útoku. 

22. lekce

impact

kontakt/náraz

follow through

dotáhnout do konce

body 

tělo

 

shoulders

ramena

next to the ball

vedle míče

use

používat

 

land

dopadnout

over the ball

nad míč

step

krok

 

distance

vzdálenost

head up

hlavu nahoru

corner 

roh

21. lekce 3. březnový týden

commonběžnýmake sureujistit se
mistakechyba  
alwaysvždydeath ballmrtvý míč (míč stojí)
angleúhel  
slightmírnýout of feetod nohy
degreestupeň  
picturepředstav siwatch outdávej si pozor
non-kickingnekopací  

20. lekce 2. březnový týden

fakeklamatstep over turnpřešlapávačka
progressionpokrok  
simplyjednodušethere you gotady máš
gatebrána  
conekuželnext leveldalší úroveň
shotstřela  
drilldrilové cvičenísee you soonbrzy se uvidíme
pump up nabudit  

19.lekce 1. březnový týden

practicecvičeníexplosive touchrychlý dotek
improvezlepšit  
speedrychlostkey pointklíčový bod
set upvytvořit/postavit  
squarečtverecthink aboutpřemýšlet o
movementspohyby  
finishzakončeníhere we gojdem na to
turnobrat/otočit  

18. lekce

preppřípravaball gamesmíčové hry
noticevšimnout si
afternoonodpoledne
addpřidat
additionaldoplňkovéneeds of footballpotřeby fotbalu
exhaustingvyčerpávající
classhodina (vyučovací)
modifyupravitfour days a weekčtyři dny v týdnu
firstprvní

17. lekce 

completeabsolvovattraining sessiontrénink
groupskupina  
appointedstanovený  
contentobsah part of(sou)část (čeho)
swimmingplavání  
martial artsbojová umění  
nutritionvýživaover the course of the weekv průběhu týdne
duringv průběhu  
weekendvíkend  

16. lekce – 15. lekce

compriseobsahovatin regards tov souvislosti
floorpatro  
school attendanceškolní docházka  
enableumožnitthe aim ofcíl
separatesamostatný  
supervisiondozor  
availabledostupnýtoo far to commutepříliš daleko aby dojížděl
untilaž do  
meetsetkat se  
participateúčastnit sestudent boarding facilityinternát
pre-gamepředzápasový  
otherwisejinak  
entirecelýleave the academyopustit akademii
is heldkoná se  
broaderširší  
leadvésthome clubdomácí klub
physical educationtělesná výchova  
expandedrozšířená  


14. lekce

Čtrnáctý díl anglických frází a výrazů olympiády v angličtině pro akademiky tentokrát je připojen rozhovor s Paulem Pogbou.

thoughtsmyšlenkybreak into the first teamproniknout do prvního týmu
changing roomšatna  
canteenjídelnabe in touchbýt v kontaktu
explainvysvětlit  
experienceszkušenostito be honestbýt upřímný
improvezlepšit  
achievedosáhnout  
hopefullydoufejmecan’t waitnemůžu se dočkat
proudhrdý  
messagezpráva  

13. lekce

excitingvzrušujícíwelcome to Arsenalvítej v Arsenalu
possessmít  
to facečelit  
definitelyrozhodně/určitěgood choicedobrá volba
ambitionambice  
successúspěchsame commitmentstejný závazek
admireobdivovat  
approachpřístup  
direct přímýas hungry as everhladový jako vždy
obviouslyočividně  

12. lekce

mentionzmínit se o něčemall of itvšechno
humančlověk  
fightbojovat  
healthyzdravýbetter than themlepší než oni
comparationsrovnání  
motivationmotivacemost importantnejdůležitější
fulfillnaplnit  
ownermajiteltake carestarat se
famesláva  
moneypeníze

11. lekce

get backWhen the defense is in desperate need of help, this tells teammates to return and play defense immediately. 
zpátkyKdyž obrana zoufale potřebuje pomoct, říká to spoluhráčům aby se okamžitě vrátili a bránili. 
far and wideInforms the whole team that they are too compact or bunched up and need to spread out to properly use the whole field. 
šířka a výškaInformuje celý tým že jsou hráči moc u sebe a musejí se roztáhnout aby správně využívali celé hřiště. 
head upTeammate is telling the ball carrier that his vision is down and he needs to look up and see the field. 
hlava nahořeSpoluhráč říká hráči s míčem že kouká do země a musí zvednout hlavu aby viděl dění na hřišti.
freeTells a teammate that there is no defender nearby and that they can work with the ball.
sámŘíká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
let it rollLet the ball roll over the line. This let you know that your team will have possession of the ball.
nech toNech míč vykátálet se za čáru. Říká ti, že tvůj tým bude mít míč v držení.

10. lekce

give itPlayer is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to Volání na spoluhráče s míčem aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
nobodyTells teammate that there is no defender nearby and that they can work
sámŘíká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
I’ve got himTells a teammate that you will cover the opponent that just went past them. 
mám hoŘíká spoluhráči že, obsazuje protihráče, který právě prošel kolem nich.
man on An opponent who is probably outside your field of vision is about to challenge you for the ball.
zádaSoupeř, který je pravděpodobně mimo tvé zorné pole ti bude chtít odebrat balon.
timeThere is no immediate pressure from nearby, especially from behind, and you have the time you need to trap or collect the ball and then look up to see your options.
časNikdo kolem na tebe nevyvýjí tlak, ani zezadu, máš čas zpracovat balon a podívat se na možnosti jak pokračovat dál.

9. lekce

livežítmentioned earlierzmíněno dříve
explodevybouchnout
enjoyužívat siburned downvyhořel
coachtrenér
realizeuvědomit si
true skutečnýlet’s go backvraťme se
age věk

.2.-měsíc-ModričDownload

8. lekce

fleeuprchnoutwent onpokračoval
despitei přes
escapeúniktoo week and too shypříliš slabý a příliš stydlivý
obstaclepřekážka
proveddokázal
doubters pochybovačisuccessful spellúspěšné období 
dreamsen

7. lekce

endurancevytrvalostgo up another gearzařadit další rychlost
staminaodolnost
fatigueúnava
signznamení, znakrock to the coreotřást se v základech
remarkablepozoruhodný
refugeeuprchlíkcoming yearnásledující rok
grow upvyrůst

6. lekce

liftzvednoutfew monthspár měsíců
unfortunatelynaneštěstí
eventuallynakonecachievement in itselfúspěch sám o sobě
heroicshrdinství
unnoticedbez povšimnutí
throughoutza celou dobuanyone elsenikdo další
madnessšílenství

5. lekce

awardcena, oceněníhas beatenporazil
incredibleneuvěřitelný
journeycesta
inspirationalinspirativníthe likes oftakové jako
storypříběh
icingmoučkový cukr
memorablenezapomenutelnýis by farje zdaleka

4. lekce

fameslávahard-workingtěžce pracující
internationalmezinárodní
seconddruhýto start careerzačít kariéru
holderdržitel
laterpozdějijunior teammládežnický tým
legendarylegendární
finalfinále

1.-měsíc-NedvědDownload

3. lekce

to spendstrávitled todovedl
becamestal se
applaudtleskatFootballer of the yearfotbalista roku
place místo
athletesportovecthird placetřetí místo
soonbrzy
playerhráč

2. lekce

beforepředshowed his worthukázal svoji hodnotu
careerkariéra
rivalrival, protivníknational teamnárodní tým
claimuplatnit nárok
spotmísto
tirelessneúnavnýstar midfielderhvězdný záložník
fighterbojovník

1. lekce

ambitiousctižádostivýrunner – updruhý za vítězem
to be bornnarodit se
joinvstoupitshot to famenajednou se stát slavným
honoursocenění, vyznamenání
leagueligacoached bytrénovaný (kým)
cuppohár
seasonsezóna