Z tisku: Časopis Fotbal a Trénink o akademiích

Odborný časopis Fotbal a Trénink ve svém speciálním čísle věnuje podstatnou část svého obsahu informacím o Regionálních akademiích. Najdete zde rozhovor s výkonným ředitelem RFA FAČR Karlem Poborským, fyzioterapeutka RFA Plzeňského a Karlovarského kraje Pavlína Kalčíková se zamýšlí v článku nad přínosem do zapojení do projektu “Future” týmů. Psycholožka FAČR Marta Boučková nabídne pohled do práce psygologa v akademii a Tomáš Hák osvětlí organizaci stravování v RFA Pardubického kraje. V závěrečné části najdete přehled trenérského obsazení všech našich akademií.

Fotbal trénink 4-2019 speciál