Olympiáda v anglickém jazyce – 11. lekce

Slovíčka do olympiády v Anglickém jazyce, jejíž vítězové se mohou těšit na atraktivní fotbalový zájezd.

Letos chlapce čeká v soutěži několik změn. Oproti předchozím ročníkům, kdy se hráči do soutěže hlásili, letos jsou automaticky přihlášeni všichni a účast všech hráčů RFA je povinná. Tzn., že letos jsou všichni hráči povinni sledovat slovíčka, články, videa či odkazy k nim připojené.  Novinkou letos je, že s článkem, videem atp. bude sdílený také odkaz na krátký kvíz, vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu, který budou muset všichni mladí hráči nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit.

11. lekce

avoidvyhnout seknock on the doorklepat na dveře
stupidhloupý  
hideskrýt senot supposed to be neměl by být
excitedvzrušený  
currentsoučasnýit is funnyto je vtipné
primemládí  
question otázkain my opinionpodle mého názoru
quickrychlý  
work outcvičiteverybody elsevšichni ostatní
differentodlišný  
smartchytrýa lot bettermnohem lepší
dependzáviset  
advantagevýhodaI think somyslím že ano
unbelievebleneuvěřitelný  
frustratedfrustrovanýkicked outvyhozen z 
holddržet  
becauseprotožechance to scorepříležitost vstřelit branku
pulltáhnout  
ideanápadnot strong enoughne dost silný

10. lekce

be safePlayer, often the goalkeeper, is telling their teammate, usually a defender, to put the ball out of bounds.
kopni to do autuHráč, často brankár, tím říká spoluhráči, většinou obránci, aby odkopl míč do zámezí. 
centerSend the ball in the air or on the ground to the middle of the field. 
centrPošli míč vzduchem nebo po zemi na střed hřiště. 
get upTells a teammate to immediately get back on their feet after having been knocked down or slipping to the ground in order to continue to immediately fight for the ball. 
vstávejŘíká spoluhráči okamžitě se dostaň zpátky na nohy po sražení na zem nebo uklouznutí aby hráč mohl ihned bojovat o míč. 
don’t quitInsist that a teammate to continue to fight hard for a ball.
nepřestávejTrvat na tom, aby spoluhráč trvdě bojoval o míč.
ballA player who is not directly covered by a defender yells for his teammate to pass the ball to him. 
“přihraj”Hráč, který není přímo pokrytý bránícím hráčem řve na své spoluhráče aby mu přihráli míč. 
pressureOffensive end: go at a back defender who has the ball in order to try to force an error. 
tlakV ofenzivě: Napadej obránce s míčem abys ho donutil k chybě.
here we goEnthusiastic request to get the entire team to transition into attack.
jdeme do nichZvolání aby celý tým přešel do útoku. 
keep playingThe referee did not blow the whistle, play on. 
hraj dálRozhodčí nepískl, hraj.
on your backAn opponent is coming up from behind to challenge you for the ball. 
máš zádaNapadá tě soupeř zezadu a chce tě obrat o míč. 
play simpleTells a teammate to make the easy pass that is available. 
zjednoduš toŘíká spoluhráči aby dal jednoduchou přihrávku jestli je to možné. 
push upGoalkeeper or back defender is telling the team to move upfield
pojď venBrankář nebo obránce říká týmu posunout se na hřišti nahrou

9. lekce

man on An opponent who is probably outside your field of vision is about to challenge you for the ball.
zádaSoupeř, který je pravděpodobně mimo tvé zorné pole ti bude chtít odebrat balon.
backThere is a teammate open for a back pass.
zádaSpoluhráč je volný na zpětnou přihrávku.
timeThere is no immediate pressure from nearby, especially from behind, and you have the time you need to trap or collect the ball and then look up to see your options.
časNikdo kolem na tebe nevyvýjí tlak, ani zezadu, máš čas zpracovat balon a podívat se na možnosti jak pokračovat dál.
take it shoot!  
vem tovystřel
open upMove wide, create space, run to open space. 
otevřítPohyb do šířky, udělej prostor, běž do volného prostoru.
give itPlayer is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to Volání na spoluhráče s míčem aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
get backWhen the defense is in desperate need of help, this tells teammates to return and play defense immediately. 
zpátkyKdyž obrana zoufale potřebuje pomoct, říká to spoluhráčům aby se okamžitě vrátili a bránili. 
followA reminder that attackers must continue to follow-up shots on goal in order to play rebounds or loose balls. This includes the original shooter.
dohrávejPřipomenutí, že hráči musí pokračovat v dohrávání střel na bránu pro případ odražených nebo vypadlých balónů. To platí i pro původního střelce. 
nobodyTells teammate that there is no defender nearby and that they can work
sámŘíká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
leave itCalls a teammate off the ball, letting him know that you will take it and avoid a collision. 
nech to Volání na spoluhráče aby nechal balón být, hráč si balón vezme sám. Tím se vyhnou srážce. 
far and wideInforms the whole team that they are too compact or bunched up and need to spread out to properly use the whole field. 
šířka a výškaInformuje celý tým že jsou hráči moc u sebe a musejí se roztáhnout aby správně využívali celé hřiště. 

8. lekce

resultvýsledekcouple of dayspár dnů
performancevýkon  
learnučit seall of usvšichni z nás
nextpříští  
setbacknezdara lot moremnohem více
unplesantnepříjemný  
hourhodinaabout ourselveso sobě samých
whilechvíletoo manypříliš mnoho
feelcítit se  
nonenikdoit feelszdá se
likemít rád  
realityrealitathis waytakhle
issueproblém  
unusualneobvyklýsail throughproplout skrz

listopadový dotazník do 30.11.2019 23:59. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsbjJrmtdT-jWswLyeNXqShyhQu_zoFK2_cwMoK1G3c8j9wA/viewform?usp=sf_link

text k 8 lekci

7. lekce

sayřícia lot ofhodně 
wake-upprobuď se  
callvoláníto be doneje třeba udělat
plauditspochvaly  
maintainprohlašovattop teamnejlepší tým
responseodezva  
interestingzajímavýclear evidencejasný důkaz

6. lekce

penaltypenaltawas tripped byl podražen
immediatelyihned  
defendbránitturn upobjevit se
cornerroh  
win vítězstvíat the top ofna vrcholu
sendposlat  
level úroveňfour points behind o 4 body za 

5. lekce

sloppylajdáckýfor first timepoprvé
loseprohrát  
defeat porážkain over 10 yearsza více než 10 let
limpkulhat  
sufferutrpětcame from behindotočit průběh zápasu
punishpotrestat  
stunomráčithad taken a leadujali se vedení

4. lekce

nicknamepřezdívka“towering forward”“věž na hrotu”
famousslavný  
shoebotyhuman lighthouselidský maják
football cleatskopačky  
particularlyzejménabeing referredbývá označován
staturepostava  
throughoutpo celou dobunetted the only goalvsítil jediný gól

poslední říjnová lekce je zakončená krátkým online testem.
►► test ◄◄

Každý hráč má povinnost test nejpozději do konce tohoto měsíce (31.10.19 23:59) online vyplnit a odeslat! Každý vyplní testík pouze jednou!

3. lekce

friendlypřátelskýbegan his careerzačal svoji kariéru
stadiumstadion  
even dokoncewon the leaguevyhrál ligu
midfielderzáložník  
againstprotifirst seasonprvní sezóna
nationalnárodní  
twicedvakrátdue tokvůli

2. lekce

championshipmistrovstvíconverted to striker převeden na útočníka
goalkeeperbrankář  
giantobrby the timemezitím
substitutestřídající hráč  
remainzbývácoming onnastoupil 
frequentlyčasto  
netted vsítillater careerpozdější kariéra
  1. lekce
scorerstřelecto be bornnarodit se
formerbývalý  
strikerútočníkwas notedbyl známý (něčím)
heightvýška  
all-timevšech dobheading abilityschopnost hlavičkovat
appearance vystoupení  
careerkariérarepresent the nationreprezentovat národ