Výsledky dotazníku „Trénink v RFA v období pandemie“

Během pandemie koronaviru trénovali hráči Regionálních fotbalových akademií FAČR (RFA) individuálně. Tým psycholožky RFA Marty Boučkové připravil dotazník, v němž zjišťoval, jak pečlivě se akademici připravovali v domácích podmínkách, co jim scházelo či zda dodržovali stravovací režim.

Výzkumu se zúčastnilo celkem 304 hráčů obou věkových kategorií, tedy U14 i U15. Z odpovědí vyplývá, že akademici přistupovali ke svým domácí povinnostem většinou zodpovědně a pokyny trenérů na dálku plnili.

„Potěšilo nás, že nejen většina hráčů, kteří jsou v RFA již druhým rokem, ale i hráči, kteří byli v akademii teprve pár měsíců dokázali návyky, které je učíme a považuje za základ profesionální systematické sportovní přípravy přenést do svého světa osaměle trénujícího sportovce,“ svěřila se Marta Boučková, psycholožka RFA.

Téměř polovina hráčů například uvedla, že trénovala minimálně 5x týdně. Na dotaz týkající se jejich fyzické kondice odpovědělo 49 % akademiků, že zůstala stejná, jen 12 % si myslí, že se jejich fyzická připravenost zhoršila.

Více než polovina z hráčů si nemyslí, že by byly úkoly od trenérů těžké, 81 % akademiků se domnívá, že množství zadaných domácích cvičení bylo tak akorát. Z výsledků dotazníku také vyplývá, že drtivé většině hráčů nemusel nikdo nic připomínat a úkoly plnili samostatně. Skoro 90 % hráčů uvedlo, že si v rámci tréninku ještě přidávali nad rámec povinností stanovených trenéry.

„Ceníme si profesionálního přístupu, jak se většina našich svěřenců v době karantény postavila ke svým povinnostem, a to nejen těm sportovním, ale i školním,“ potěšilo Boučkovou.

Regionální fotbalové akademie FAČR se snaží hráčům vštípit také správné stravovací návyky. Celkem 84 % hráčů uvedlo, že v době karantény doporučený stravovací režim dodržovalo zcela nebo s mírnými výhradami.

Hráči se svěřili, že jim v době nouzového stavu nejvíce chyběla možnost zahrát si fotbal, na druhém místě se umístila absence týmu. Nadpoloviční většina mladých akademiků v dotazníku také uvedla, že je období pandemie něco naučilo. Mezi nejčastějšími zmiňovali samostatnost, samostatnou práci na sobě, ale také schopnost vážit si zdánlivě běžných věcí, jako je zdraví nebo možnost chodit ven a podobně.

„Úplně novou zkušenost si z období karantény odnášejí i naše realizační týmy, které se musely vypořádat s motivováním hráčů samostatně trénovat na dálku přes sociální sítě. Všichni naši akademici i všechny naše realizační týmy mají můj respekt, jak se s tímto neobvyklým a náročným obdobím vypořádali,“ uzavřela psycholožka regionálních fotbalových akademií Boučková.