Hodnocení

HODNOCENÍ ÚKLIDU POKOJŮ

Na DM se provádí hodnocení úklidu pokojů. Cílem je pořádek na pokojích a osvojení si základních návyků žáka.
Úklid patří k základním povinnostem žáků fotbalové akademie.

školní rok 2019-2020